Ħajja

Ħajja

Niċċelebraw l-Evanġelju tar-4 Ħadd tal-Għid

Preparazzjoni:
Ipprepara ħin u post għat-talb: xemgħa, Bibbja, silenzju.


Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu.

Aħna l-poplu tiegħu u n-nagħaġ tal-mergħa tiegħu.


L-Evanġelju

Niftħu qalbna għall-Kelma t’Alla

Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann

F’dak iż-żmien, Ġesù qal: “In-nagħaġ tiegħi jisimgħu leħni, u jiena nagħrafhom, u huma jimxu warajja. U jiena nagħtihom il-ħajja ta’ dejjem; u huma ma jintilfu qatt, u minn idejja ma jaħtafhomli ħadd. Missieri, li tahomli, hu akbar minn kulħadd, u ħadd ma jista’ jaħtafhom minn id il-Missier. Jien u l-Missier aħna ħaġa waħda”.

(Ġw 10, 27-30)

pexels/kourosh qaffari: joy

Riflessjoni u talba:

i. In-nagħaġ tiegħi jisimgħu leħni … jimxu warajja … ma jintilfu qatt.

Il-valur li tkun hemm
li tieħu inizjattiva
Ma naspirax
li nkun bħan-nagħaġ ta’ Bendu,
aħseb u ara magħhom
nitmexxa
nkun pupazz
 
Imma nixtieq
li ma nispiċċax mitluf
bla ruħ!
Naspira li nkun ma’ dawk li
jisimgħu il-leħen tal-verità
li tagħmlek ħieles
li twasslek biex ma tintilifx.

Irrifletti

  • Fejn tħossok mitluf? Liema leħen iroddlok dinjità?
pexels/burst: receive


ii. Jiena nagħrafhom … nagħtihom il-ħajja ta’ dejjem … minn idejja ma jaħtafhomli ħadd

Ma nixtieq li nkun f’idejn ħadd
jekk mhux f’idejn
Dak li jħares u jarani, jagħrafni, jafni, jixtieqli l-ġid
Dak li quddiemu nħoss li nista’ nerġa nibda ngħix
nimxi, naqbeż, nissogra, nifraħ fil-ġewwieni tiegħi
dak li jissorprendini xħin insibni nagħżel li ngħid “aħna” u mhux biss “jien”.

Irrifletti

  • Fejn l-aħħar li ħassejtek mimli ħajja?
pexels/jacob morch: immensity


iii. Missieri, li tahomli, hu akbar minn kulħadd, u ħadd ma jista’ jaħtafhom minn id il-Missier

Il-meravilja
ta’ Dak li jagħraf il-Missier
ta’ min jintelaq f’idejH
għax jaf li m’hemm xejn akbar minnu
l-ebda traġedja
l-ebda tirann
l-ebda theddida
l-ebda bully
l-ebda falliment.
 
Il-meravilja, il-libertà u l-qawwa
ta’ min jintelaq f’idejH
b’kunfidenza bla tarf
għax jafu bħala “Missieri”
li min idejH m’hu ser jaħtafni ħadd.
 
Is-sbuħija
xħin insibuna ngħidu
mhux biss “Missieri”
iżda wkoll “Missierna …”
… kulħadd b’dinjità, b’kontribut
u ħadd bħan-nagħaġ ta’ Bendu!

Irrifletti

Mil-liema ċertezza jgħix Ġesù?Xi stedina tara?


Nitolbu l-Missierna flimkien

Glorja lill-Missier,
u lill-Iben,
u lill-Ispirtu s-Santu, 

kif kien mill-bidu,
issa u dejjem,
jibqa’ għal dejjem,
ta’ dejjem,
Ammen. 

Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu
Ammen


Ħajr lil Fr Jimmy Bonnici għar-riflessjoni.

Comments are closed.