Ħajja mhux numri!

Ħajja mhux numri!

Niċċelebraw l-Evanġelju tal-21 Ħadd ta’ Matul is-Sena Ċ

Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu.

Morru fid-dinja kollha, xandru l-Evanġelju.


L-Evanġelju

Niftħu qalbna għall-Kelma t’Alla

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa

F’dak iż-żmien, huwa u sejjer lejn Ġerusalemm, Ġesù għadda jgħallem f’xi bliet u rħula. U kien hemm wieħed qallu: “Mulej, jaqaw ftit huma dawk li jsalvaw?”. U huwa weġibhom: “Tħabtu biex tidħlu mill-bieb id-dejjaq, għax kif ngħidilkom jien, ħafna għad ifittxu li jidħlu u ma jirnexxilhomx. Għax meta sid id-dar ikun qam jagħlaq il-bieb, intom tibqgħu barra, u tibdew tħabbtu l-bieb u tgħidu: ‘Mulej, iftħilna!’. Iżda hu jweġibkom u jgħid: ‘Ma nafx mnejn intom’. Imbagħad taqbdu tgħidulu: ‘Kilna u xrobna miegħek aħna, u int għallimt fil-pjazez tagħna’. Hu jwieġeb u jgħidilkom: ‘Ma nafx mnejn intom; morru minn quddiemi, intom ilkoll li tagħmlu dak li mhux sewwa!’. Hemmhekk ikun hemm il-biki u tgħażżiż tas-snien, meta taraw lil Abraham u lil Iżakk u lil Ġakobb u l-profeti kollha fis-Saltna ta’ Alla, u intom imkeċċija ’l barra. U jiġu nies mil-Lvant u mill-Punent, mit-Tramuntana u min-Nofsinhar, u joqogħdu għall-mejda fis-Saltna ta’ Alla. U araw, hawn min hu tal-aħħar u għad ikun l-ewwel, u hawn min hu tal-ewwel u għad ikun l-aħħar”.

(Lq 13:22-30) 

pexels/intricate explorer: to live or to stay on the fence

Riflessjoni u talba:

i. “Tħabtu biex tidħlu mill-bieb id-dejjaq …”

Staqsewh fuq numri –
xi kemm ser isalvaw?
jaqaw ftit?
 
Ġesù, li jrid isalva lil kulħadd,
ma jitkellimx fuq numri,
iżda fuq sfida!
 
Jgħidlek li ssalva jekk TGĦIX,
jekk ma tibżax tgħaddi mid-djuq,
fejn qalbek tingħasar għax tħobb!
 
Hu ma beżax,
għix, qalbu ingħafset, ħabb,
u salva – qam mill-mewt,
u jsalva – jagħti l-ħajja.


 

Irrifletti

  • Fejn sfidat biex tgħaddi mill-bieb id-dejjaq?
pexes/cottonbro: to create beauty or to destroy


ii. “Ma nafx mnejn intom; morru minn quddiemi, intom ilkoll li tagħmlu dak li mhux sewwa!”

Huma jsemmu l-pjazez,
qbiżna, kilna, ħadna selfie miegħek,
… ara r-ritratti! Dan tal-festa! Dan wara l-quddiesa!
 
Hu jirreferi għall-qalb,
minn fejn joħroġ dak kollu li hu sewwa jew li mhux,
… ma nafekx! Qalb li tagħżel dak li mhux sewwa! Għalfejn qed tmewwet ix-xbieha t’Alla fik?

Irrifletti

  • Liema għażliet kuntent bihom? Sbieħ? Liema ma jagħmlulekx unur? U lanqas lil Dak li ħalqek!
pexels/michelle riach: there’s always a place on God’s table if you make space


iii. “U jiġu nies mil-Lvant u mill-Punent, mit-Tramuntana u min-Nofsinhar, u joqogħdu għall-mejda fis-Saltna ta’ Alla.
 U araw, hawn min hu tal-aħħar u għad ikun l-ewwel …

Il-mejda tiegħU kbira,
hemm post għal kulħadd,
għal kull rokna tad-dinja.
 
Iżda m’hemmx post għall-pretensjoni:
l-imkabbar jitniżżel,
u hemm min armejnieh u għad ikun l-ewwel!

Irrifletti

  • Kien hemm xi sinjal li qed jgħinek tqum mill-aljenazzjoni?


Nitolbu l-Missierna flimkien

Glorja lill-Missier,
u lill-Iben,
u lill-Ispirtu s-Santu, 

kif kien mill-bidu,
issa u dejjem,
jibqa’ għal dejjem,
ta’ dejjem,
Ammen. 

Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu
Ammen


Ħajr lil Fr Jimmy Bonnici għar-riflessjoni.

Comments are closed.