Il-kuraġġ li tmiss il-ferita.

Il-kuraġġ li tmiss il-ferita.

Niċċelebraw l-Evanġelju tal-20 Ħadd ta’ Matul is-Sena Ċ

Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu.

Mulej, fittex għinni.


L-Evanġelju

Niftħu qalbna għall-Kelma t’Alla

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Nar ġejt inqiegħed fuq l-art, u kemm nixtieq li diġà qabad! Iżda hemm magħmudija li biha għandi nitgħammed, u x’diqa għandi sa ma dan iseħħ! Taħsbu intom li jien ġejt inġib il-paċi fid-dinja? Le, ngħidilkom, imma l-firda; għax mil-lum ’il quddiem ħamsa min-nies f’dar waħda jkunu mifruda bejniethom, tlieta kontra tnejn u tnejn kontra tlieta; jinfirdu l-missier kontra l-iben u l-iben kontra l-missier, l-omm kontra l-bint u l-bint kontra l-omm, omm ir-raġel kontra mart binha u mart l-iben kontra omm żewġha”.

(Lq 12:49-53)

pexels/vlad bagacian: fire that liberates

Riflessjoni u talba:

i. “Nar ġejt inqiegħed fuq l-art, u kemm nixtieq li diġà qabad!”

Il-bidwi li jħobb l-art u jieħu ħsieb il-prodott,jaqla x-xewk u l-ħaxix ħażin,
u jaħarqu.

Il-Mulej li jħobb l-art u jieħu ħsieb it-tajjeb fina,
jinkedd
quddiem id-dnub u l-ħażen,
il-korruzzjoni u l-qerda tal-art,
l-indifferenza u l-kilba li taħtaf u tferi,
l-isfruttament u l-logħob bil-kliem li jiġġustifikah,

u kemm jixtieq li dan il-ħażen jaqbad u jinqered.


 

Irrifletti

  • Liema ħażen tixtieq il jinħaraq?
pexes/pixabay: giving oneself that others can bear fruit


ii.
Iżda hemm magħmudija li biha għandi nitgħammed, u x’diqa għandi sa ma dan iseħħ!

Iżda l-imħabba ta’ Ġesù
tmur lil hinn …
 
Jinżel fil-fond, “jitgħammed”, jitwaħħad mal-art u l-bniedem,
isir id-dielja,
iġorr fuqu l-effett tax-xewk u l-ħaxix ħażin,
iħares l-art bl-għeruq li joffri,
u jagħtina l-qawwa minn ġewwa
sabiex nissaportu ż-żabra
u nistgħu nagħtu l-frott.

Irrifletti

  • Fejn għandek esperjenza  ta’ tbatija frott l-impenn biex ittejjeb l-affarijiet minn ġewwa?
pexels/george milton: to distinguish in order to bring out the best


iii. Taħsbu intom li jien ġejt inġib il-paċi fid-dinja? Le, ngħidilkom, imma l-firda.”

Iġib firda
kull meta jitkellem kontra tip ta’ tkabbir li jġib l-flus iżda jwassal għal dipendenza u tbatija tan-nies;
kull meta jikxef l-inġustizzji li jkissru lil min hu “ċkejken”;
kull meta jitkellem favur il-ħajja umana fraġli u ngħidu “basta ma jkollix niċċaqlaq jien”;
kull meta jiftaħ tieqa għad-dawl u nippreferu d-dlam tal-gidba;.
 
Iġib firda
iżda mhux bħal min jifred lin-nies biex jeżerċita poter u ħakma
iżda l-effett ta’ min għandu l-kuraġġ li jikxef il-ferita biex ifejjaq:
ir-reżistenza ta’ min hu komdu bis-sitwazzjoni ħażina u jwaqqaf lil min qed jipprova jfejjaq.

Irrifletti

  • Fejn għandek esperjenza ta’ nies li bil-kuraġġ u bl-umiltà jgħidu l-affarijiet kif inhuma?


Nitolbu l-Missierna flimkien

Glorja lill-Missier,
u lill-Iben,
u lill-Ispirtu s-Santu, 

kif kien mill-bidu,
issa u dejjem,
jibqa’ għal dejjem,
ta’ dejjem,
Ammen. 

Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu
Ammen


Ħajr lil Fr Jimmy Bonnici għar-riflessjoni.

Comments are closed.