Fittxu l-kwalità!

Fittxu l-kwalità!

Niċċelebraw l-Evanġelju tas-6 Ħadd tas-sena

Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu.

Henjin dawk li jimxu fil-liġi tal-Mulej.


L-Evanġelju

Niftħu qalbna għall-Kelma t’Alla

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Ngħidilkom li jekk il-ħajja tajba tagħkom ma tkunx ħafna aħjar minn dik tal-kittieba u l-Fariżej, ma tidħlux fis-Saltna tas-Smewwiet.
Smajtu xi ntqal lin-nies ta’ dari: ‘La toqtolx. Jekk xi ħadd joqtol ikun ħaqqu l-kundanna’. Imma jiena ngħidilkom li l-kundanna tistħoqq ukoll lil min jinkorla għal ħuh.
Smajtu xi ntqal: ‘La tagħmilx adulterju’. Imma jiena ngħidilkom li kull min iħares lejn mara biex jixtieqha jkun ġa għamel adulterju magħha f’qalbu.


Smajtu wkoll xi ntqal lin-nies ta’ dari: ‘Tonqosx mill-wegħda li ħlift imma rodd lill-Mulej il-wegħdiet li ħliftlu’. Imma jiena ngħidilkom biex ma taħilfu xejn. Mela ħa jkun id-diskors tagħkom: ‘iva, iva’; ‘le, le’; kulma hu iżjed minn hekk ikun ġej mill-Ħażin”.

(Mt 5:20-22a, 27-28,33-34a,37)

pexels/evelyn chong: do not lock yourself inside!

Riflessjoni u talba:

i. Ngħidilkom li jekk il-ħajja tajba tagħkom ma tkunx ħafna aħjar minn dik tal-kittieba u l-Fariżej … Imma jiena ngħidilkom li l-kundanna tistħoqq ukoll lil min jinkorla għal ħuh.

Hemm sitwazzjonijiet fejn imxejna bħall-Fariżej:
infittxu l-minimu possibbli, l-aqwa li nidher rispettabbli!
Bil-mod il-mod iżżerżaqna, ittollerajna,
“u ijja!”.
 
Imma illum qed nisma’ vuċi li tqajjimni għal ħajja “ħafna aħjar”:
li żżommni attent għall-persuni;
attent, għax kelma dispreġġjattiva jew razzista
qalb magħluqa jew li tbejjet f’qalbha
tista’ twassalni biex inkun kompliċi fi qtil!

Irrifletti

  • Liema taqtiegħa hemm f’qalbek bħalissa?
pexels/anna shvets: if looks could kill, they can also give life!


ii. Imma jiena ngħidilkom li kull min iħares lejn mara biex jixtieqha jkun ġa għamel adulterju magħha f’qalbu.

Qed niftakar meta mar iż-żagħżugħ għani fuq Ġesù:
ħares lejh bi mħabba, qallu kliem li jispira, ħallih f’libertà xħin għażel mod ieħor.
Jiġini f’moħħi Pietru wara li caħad:
il-memorja tal-ħarsa ikkunslatu,
l-imħabba tara lil hinn mill-iżball u qatt tumilja.
U l-ħarsa lejn Marta xħin marret tkellmu fuq Marija jew fuq Lazzru:
il-ħbiberija tispira kunfidenza, libertà, relazzjoni.
 
Nitolbu jdewwi l-għajnejja
meta nħares lejn il-persuni bħala oġġett li rrid naħkem,
li nista’ nuża għall-ambizzjonijiet tiegħi,
li nfittex biex nagħmel tajjeb għall-insigurtajiet li għandi.

Irrifletti

  • Kif tħares lejn l-oħrajn?
pexels/werner pfennig: say what you mean … mean what you say.


iii. Imma jiena ngħidilkom biex ma taħilfu xejn. Mela ħa jkun id-diskors tagħkom: ‘iva, iva’; ‘le, le’; kulma hu iżjed minn hekk ikun ġej mill-Ħażin.

Nifraħ xħin niltaqa’ ma’ persuni li mxew
li għandhom libertà interjuri kbira
li dak li jagħmlu, jagħmluh mhux għax bilfors
mhux għax hemm kmandament miktub
mhux għax hekk jgħidu l-liġijiet tal-pajjiż
jew għax hekk jistennew in-nies;
 
iżda għax konvinti u jridu jagħmlu dak li hu tajjeb
għax jieħdu gost jagħmlu dak li qed jagħmlu
li jfittxu mhux kif ser iduru mal-liġi iżda kif se jimxu ta’ nies
li taf li mhux ser jidħku bik.

Irrifletti

  • X’imexxik f’dak li qed tagħmel? Xi stedina jagħmillek il-Vanġelu?  


Nitolbu l-Missierna flimkien

Glorja lill-Missier,
u lill-Iben,
u lill-Ispirtu s-Santu, 

kif kien mill-bidu,
issa u dejjem,
jibqa’ għal dejjem,
ta’ dejjem,
Ammen. 

Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu
Ammen


Ħajr lil Fr Jimmy Bonnici għar-riflessjoni.

Comments are closed.