Ġrieħi li jfejqu!

Ġrieħi li jfejqu!

Niċċelebraw l-Evanġelju tat-2 Ħadd tal-Għid

Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu.

Faħħru lill-Mulej, għaliex hu tajjeb,għax għal dejjem it-tjieba tiegħu.


L-Evanġelju

Niftħu qalbna għall-Kelma t’Alla

Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann

Dakinhar filgħaxija, fl-ewwel jum tal-ġimgħa, meta d-dixxipli kienu flimkien imbeżżgħa mil-Lhud, bil-bibien magħluqa, ġie Ġesù u qagħad f’nofshom; u qalilhom: “Is-sliem għalikom!”. Kif qal hekk, uriehom idejh u ġenbu. Id-dixxipli ferħu meta raw lill-Mulej. Imbagħad Ġesù tenna jgħidilhom: “Is-sliem għalikom! Kif il-Missier bagħat lili, hekk jien nibgħat lilkom”. Kif qal hekk, nefaħ fuqhom u qalilhom: “Ħudu l-Ispirtu s-Santu. Dawk li taħfrulhom dnubiethom ikunu maħfura, u dawk li żżommuhomlhom ikunu miżmuma”.Tumas, wieħed mit-Tnax, jgħidulu t-Tewmi, ma kienx magħhom meta ġie Ġesù. Għalhekk id-dixxipli l-oħra qalulu: “Rajna lill-Mulej”. Iżda hu qalilhom: “Jekk ma narax f’idejh il-marka tal-imsiemer u ma nqigħedx sebgħi fuq il-marka tal-imsiemer u idi fuq ġenbu, jien ma nemminx”. Tmint ijiem wara, id-dixxipli reġgħu kienu ġewwa, u Tumas magħhom. Il-bibien kienu magħluqa, imma Ġesù daħal, qagħad f’nofshom, u qalilhom: “Is-sliem għalikom!”.Imbagħad qal lil Tumas: “Ġib sebgħek hawn u ara jdejja, u ressaq idek u qegħedha fuq ġenbi; tkunx bniedem bla fidi, iżda emmen”. Wieġeb Tumas u qallu: “Mulej tiegħi u Alla tiegħi!”. Qallu Ġesù: “Emmint għax rajtni! Henjin dawk li ma rawx u emmnu”.Hemm ħafna sinjali oħra li Ġesù għamel quddiem id-dixxipli tiegħu u li mhumiex imniżżla f’dan il-ktieb. Iżda dawn inkitbu sabiex intom temmnu li Ġesù hu l-Messija l-Iben ta’ Alla, u biex bit-twemmin tagħkom ikollkom il-ħajja f’ismu.

(Ġw 20, 19-31)

pexels/pixabay: fear can be understandable but also overcome

Riflessjoni u talba:

i. Meta d-dixxipli kienu flimkien imbeżżgħa mil-Lhud, bil-bibien magħluqa, ġie Ġesù u qagħad f’nofshom; u qalilhom: “Is-sliem għalikom!”. Kif qal hekk, uriehom idejh u ġenbu.

Imbeżżgħin! Magħluqa!

Nistennew agħar! Il-ħajja qed narawha theddida!

Imma dak li ġarrab il-ġrieħi għax ħabb,

li ħa l-mewt għax ingħata,ma jbeżżgħu xejn:

jagħti “sliem”juri l-marki tal-ġrieħi mhux bħal min iżommhielek fil-komma,

iżda bħala Dak li jiffaċilita fejqan u maħfra.

Irrifletti

  • X’iżżomm f’qalbek: qrusa jew paċi?
pexels/antoni shkraba: a true artist carries the marks of his passion


ii. 
Tumas qalilhom: “Jekk ma narax f’idejh il-marka tal-imsiemer u ma nqigħedx sebgħi fuq il-marka tal-imsiemer u idi fuq ġenbu, jien ma nemminx”.

Tumas kien semgħu jgħid:

“Jien it-triq, il-verità, u l-ħajja”.

Imma jekk it-triq tagħlaq ġo qabar,

jekk il-gidba tirbaħ fuq il-verità,

jekk il-mewt tlissen l-aħħar kelma ta’ xejn l-eżempju sabiħ ta’ Ġesù.

Imma jekk il-marki tal-imsiemer, d-daqqiet tal-kalunji,

il-vittmi ta’ kultura tal-mewt, iġorrhom l-irxoxt,

mela mhux biss nemmen, iżda nittama u nħobb.

Irrifletti

  • X’teżiġi min-naħa tiegħek?
pexels/mateusz salaciak: in silence, in the wound, in God


iii.
Ġesù qal lil Tumas: “Ġib sebgħek hawn u ara jdejja, u ressaq idek u qegħedha fuq ġenbi; tkunx bniedem bla fidi, iżda emmen”. Wieġeb Tumas u qallu: “Mulej tiegħi u Alla tiegħi!”.

Pilatu qal: “Hekk hu l-bniedem!”Jipponta lejn raġel mimli ġrieħikawżati min-nies bħaluli jilagħbu bil-veritàli jilagħbu bil-bniedem. Tumas jgħid: Hekk hu Alla!Jipponta lejn raġel li jġorr il-ġrieħi tal-vittmili Hu l-veritàmhux bħala għodda biex isawwatiżda bħala triq li tagħti l-ħajja.“Mulej tiegħi u Alla tiegħi!”

Irrifletti

  • Din ix-xena xi stampa tagħtik ta’ Alla?


Nitolbu l-Missierna flimkien

Glorja lill-Missier,
u lill-Iben,
u lill-Ispirtu s-Santu, 

kif kien mill-bidu,
issa u dejjem,
jibqa’ għal dejjem,
ta’ dejjem,
Ammen. 

Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu
Ammen


Ħajr lil Fr Jimmy Bonnici għar-riflessjoni.

Comments are closed.