Societies & Groups

Societies & Groups

 

Għall-grazzja t’Alla insibu madwar erbatax-il għaqda u grupp, għalkemm ħamsa minnhom huma fergħat tal-Legion of Mary. Fost l-oħrajn għandna,

Grupp tal-Abbatini,

Kummissjoni Familja

Kummissjoni Djakonija

Kummissjoni Liturġija

Kummissjoni Kateketika

Kummissjoni Parrokjali Tfal

Kummisjoni Żgħażagħ

Grupp Kariżmatiku

Grupp Legion of Mary

Grupp Santa Marta Fundraising Activities

Grupp Armar tal-Festa

Grupp tan-Nar tal-Festa

Għaqda Mużikali Sant’Anna

Korijiet fi Ħdan il-Parroċċa

Soċjeta’ tal-M.U.S.E.U.M. (Maskil, Feminil)

Ċentru tad-Duttrina tal-Munxar

Ċentru tad-Duttrina fis-Sala Sant’Anna

Grupp Anzjani tal-Ispiritwalita

Grupp Fratelli

Appostli Franġiskani tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesu’ u ta’ Marija

Helpers tal-Knisja

Grupp Familji Nsara – GRUFAM

Grupp Nisa Sant’Anna

Grupp Mother’s Prayers

Mother and Baby Club

Social Club  Caritas

Knisja tal-Madonna taċ-Ċintura – Kappella tal-Adorazzjoni

Kunsill Parrokkjali

Link għall-website The Church in Malta – Wied il-Għajn

Bil-ħidma tagħhom dawn l-Għaqdiet u Gruppi qed jilħqu s-setturi varji tas-soċjeta’ f’Wied il-Għajn.
Ejjew nagħtu ħarsa fuq fuq dwar dawn il-gruppi ta’ volontiera li b’tant dedikazzjoni qed joffru servizz imprezzabbli lill-parruċċani tar-raħal tagħna.

Segretarju
Kunsill Pastorali Parrokkjali